Dofinansowanie na otwarcie firmy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście w partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim, w dniu 1 lutego 2013 roku, rozpoczęły realizację projektu „Z pomysłem po dotację” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej w dniu 15 lutego 2013 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zainteresowanych udziałem w projekcie „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” i pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospdoarczej informujemy, że w terminie od 10.04.2013 do 30.04.2013 prowadzony będzie nabór wniosków rekrutacyjnych. Zawiadamiamy również, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych wniosków rekrutacyjnych.
 
Nabór prowadzony będzie w Biurze Projektu w Dobrym Mieście oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
 
Godziny otwarcia wszystkich punktów od godz.8.00 do godz.16.00
Punkt konsultacyjny projektu „Z pomysłem po dotacje” w Bartoszycach mieści się w:
 
Spółdzielni Mieszkaniowej” Budowlani”
ul. Ogrodowa 1
I piętro pokój 4
11- 200 Bartoszyce
Pracownik punktu konsultacyjo-rekrutacyjnego Anna Kędzior,tel. 692 500 009
 
Projekt adresowany jest do osób  zamieszkałych na terenie powiatu,bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Uczestnikiem projektu może być osoba, która dodatkowo spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, tzn. jest:
 
osobą niepełnosprawną
osobą w wieku 15-24 lat
osobą w wieku 50-64 lat
osobą długotrwale bezrobotną
osobą z terenów wiejskich
kobietą
W ramach wsparcia oferowanego dla uczestników projektu, przysługuje (po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej):
 
- szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej i sporządzaniabiznesplanu zajęcia grupowe,
- doradztwo indywidulane w formie konsultacji tematycznych,
- jednorazowa dotacja inwestycyjna (średnio do wysokości 37.525,00 zł./os.),
- wsparcie pomostowe do 1.000,00 zł./m-c przez 6 miesięcy dla osób, które rozpoczną działalność gospodarczą (12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach),
- doradztwo specjalistyczne . 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i terminów rekrutacji  zamieszczone są na stronie www.warminskizakatek.com.pl w zakładce z pomysłem po dotację.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339
Ostatnio zmieniany środa, 03 kwiecień 2013 21:42